نکته های ازمون های روان سنجی

روان ‌سنجی

روان‌سنجی یکی از شاخه‌های روانشناسی است که با واقعیت زندگی انسان گره خورده است. به عبارت دیگر به وسیله تعدادی سوال روان‌شناختی و با توجه به آمار و آنالیز آن به آماره های قابل اعتمادی در مورد شیوه زندگی افراد پی خواهید برد. آزمون‌های مختلفی می‌توانند به افراد در زمینه‌های گوناگون روانشناختی کمک کنند. این آزمون‌ها کاربردهای متنوع دارند. حرفه ای تر این است که برای اینکه بتوانید، به جواب دقیق‌تری برسید، قبل استفاده از این آزمون‌ها  از یک روانسنج صاحب صلاحیت کمک بخواهید. روانسنج می‌تواند به کمک پاسخ‌هایی که شما می‌دهید، به تجزیه و تحلیل دقیق‌تری دست پیدا کرده و در صورت نیاز، راهکارهای مناسبی را برای حل مسائلتان ارائه دهد. مسائلی مانند وسواس، افسردگی، اضطراب، ضربه عشقی، اضطراب امتحان، پرخاشگری، اختلالات شخصیتی، بلوغ عاطفی و موارد بسیار دیگر از طریق این آزمون‌ها قابل شناسائی هستند. در مرکز مشاوره مازلو روانسنج، مشاور و رواندرمانگر به صورت تیمی پاسخگوی نیاز شما خواهند بود.

انواع آزمون‌ها

آشنایی با انواع آزمون‌ها بسیار جالب است، این آزمون‌ها شامل مواردی مانند: میلون؛ (که نوعی از شخصیت شناسی است)، سازگاری، اضطراب، پرسشنامه سلامت عمومی، اختلالات شخصیتی، سبک‌های دلبستگی، وسواس فکری علمی، رضایت زناشویی، وسواس مذهبی، افکار خودکشی، اوتیسم، مهارت‌های ارتباطی، درونگرایی و برونگرایی، هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی، رغبت سنجی شغلی، استرس شغلی، تصمیم‌گیری شغلی، خلاقیت، آدمک گودیناف، موفقیت بیت فردی، شیوه‌های فرزندپروری، نئو، هوش منطقی، مقیاس عشق، خودپنداره، هیجان خواهی، عزت ازدواج، رورشاخ، افسردگی بک، پرسشنامه خوش بینی، اضطراب بک، پرسشنامه اعتیاد به کار، رضایت زناشوئی، مقیاس کارآمدی شخصی، اوتیسم کودکان. اضطراب امتحان، شخصیت کالیفرنیا، شخصیت آیزنک، ارزش هاس آلپورت و لیندزی، انگیزه پیشرفت موهان، ۱۶ عامل کتل، پرسشنامه باورهای وسواسی، آزمون هوش وکسلر بزرگسالان، آزمون هوش گودیناف، آزمون آلفا، پرسش‌نامه چند وجهی شخصیتی مینه سونا، آزمون طرحواره ناسازگار، فرزندپروری بر اساس طرحواره، آزمون های تغذیه، و صدها نوع مختبلف دیگر هستند که می توانند به عنوان یک ابزار کارامد در خدمت درمانگر باشند.