مشاوره فردی

زندگی در دنیای پیشرفته امروزی با مشکلات و چالش های متعددی همراه است وانسان ها در تلاش برای رسیدن به اهداف خود تحت تاثیر این چالشها با استرس های بسیاری روبه رو هستند؛ که به نظر می رسد در مقابله با این مسائل راهکارهای قدیمی و نخ نما دیگر کاربردی ندارد و بهتر است با موضوعات، تخصصی تر رفتارنماییم. پژوهش ها نشان می دهند چه برای رشد، ارتقا و پیشرفت در زندگی فردی، اجتماعی، شغلی، ارتباطی، عاطفی، چه برای شناسایی و درمان اختلالات روانپزشکی همچون افسردگی، وسواس، اضطراب، حملات پنیک، پرخاشگری، اختلالات شخصیت، اختلالات خوردن، بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی روانی، مشکلات رفتاری و همچنین نابهنجاری های ارتباطی همچون چالش در تعامل با فرزند و همسر و مشکلات رابطه جنسی و همینطور برای کسب مهارت های زندگی و استعدادیابی مشاوره فردی راهگشا خواهد بود.

شارژ اعصاب

شعار ما: شارژ اعصاب به جای قرص اعصاب. حوزه آموزشی مهارت های زندگی نه تنها یکی از مسیرهای بسیار تعیین کننده جهت شناسایی مسائل روانشناختی و روانپزشکی افراد است، بلکه تکمیل کننده فرایند مشاوره و رواندرمانی است. در مرکز مشاوره مازلو کلیه مهارت های زندگی اعم از مهارت های ارتباطی، جراتمندی و قاطعیت، مدیریت استرس، حل مساله و تصمیم گیری، هنر مذاکره و حل اختلاف، تفکر نقاد و تفکر خلاق، مدیریت خشم، پیشگیری از خلق منفی، خودآگاهی و همدلی، مدیریت روابط عاطفی و مدیریت زمان، در بسته آموزشی شارژاعصاب قرار دارد. اگر کمی عمیق تر به این موضوعات نگاه کنید متوجه می شوید که هم دغدغه افراد است هم با آموختن آنها، تسلط و اجرا درزندگی به میزان قابل توجهی منجر به اغنا و ارتقاء زندگی و کم رنگ شدن اختلالات روانشناختی خواهد شد.

نکات مشاوره فردی