mbti چیست؟

mbti چیست؟

حال می خواهیم بدانیم mbti چیست؟ mbti دقیقا همان ابزار معتبری است که به وسیله آن می‌توانیم خود  همسر و اطرافیانمان را بهتر بشناسیم ابزاری که به گفته منابع معتبر و سیستم‌های گوناگونی که به امروز فیلسوفان و روانشناسان و دیگر صاحب نظران این حوزه برای درک انسان ها طراحی کردند بهترین است و از اوایل دهه ۱۹۷۰ که این نظام شناسایی و مورد توجه قرار گرفت تا کنون کاربرد فراوانی پیدا کرده است mbti نوعی ابزار تیپ‌شناسی است که با شناسایی گونه های شخصیتی و با در نظر گرفتن مجموعه ای از تضاد های روانی و البته توجه به ارزش و منحصر به فردی هر شخص توضیح می دهد که چرا مردم رفتارهای گوناگونی دارند ابزار mbti براساس اینکه ما انسان ها ترجیح می دهیم چگونه با دنیا در تبادل باشیم چگونه انرژی می گیریم و بر چه اساس تصمیم گیری می کنیم و چگونه زندگی مان را سامان می دهیم افراد را به ۱۶ گونه یا تیپ شخصیتی تقسیم می کند.