خانم سعیده سفیددشتی

دکتر سعیده سفیددشتی

مشاور شغلی و کسب و کار

دانش آموخته دوره دکترای حرفه ای DBA از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
لیسانس حسابداری

دوره بلند مدت مشاوره مالی از انجمن حسابداران خبره ایران

قانون تجارت، حسابداری مدیریت

دوره جامع MBTI در موسسه خانه توانگری

دوره جامع MBTI در مرکز مطالعاتی و آموزشی

آشنایی با حرفه مشاوره

دوره جامع فرایندنویسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره جامع قانون مالیات، قانون تجارت، قانون کار و تأمین اجتماعی، حسابداری مدیریت، تجزیه و تحلیل مالی کسب و کار مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک، عارضه‌یابی و بهبود روش‌ها، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از انجمن حسابداران خبره ایران

مربی مهارت های زندگی تحت نظر وزارت علوم و تدریس آقای مازیار جلوه