ستاره خسروی

ستاره خسروی

زوج درمانگر هیجان مدار

سکس تراپ و مشاور پیش از ازدواج

عضویت های تخصصی :
عضو حاضر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو حاضر انجمن هیجان مدار ایران
عضو حاضر انجمن زوج درمانگران هیجان مدار کانادا
عضو حاضر انجمن اتیسم ایران

موضوع پایان نامه :
اثر بخشی آموزش الگوی بالینی خلاقیت درمانی برنشانگان شناختی کودکان اتیسم

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

  • یکسال تجربه به عنوان درمانگر (مربی) کودکان اتیستیک در مرکز تخصصی اتیسم تهران
    یکسال تجربه مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی استان تهران
    پانزده هزار ساعت کار بالینی در زمینه درمان کودکان اتیستیک و و کودک
    سه هزار ساعت کار بالینی در زمینه زوج درمانی در رابطه با والدین کودکان اتیستیک
    سال ها تجربه به عنوان زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز سلامت جنسی ژوا و سایر مراکز مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

دوره های گذرانده شده:
دوره مقدماتی سکسولوژیو تربیت درمانگر جنسی، دکتر حمید مهرابی
Inter duction to sexology and sex therapy training course (80hrs)
دوره تکمیلی و پیشرفته سکسولوژی و تربیت درمانگر جنسی، دکتر حمید مهرابی
Advance sexology and sex therapy traiking course (70hrs)
دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی، دکتر حمید مهرابی
Cognitive behavioral therapy for sexual dysfunctions (clots) (14 hrs)
دوره تخصصی سکسولوژِی کودک و درمان کودک آسیب دیده جنسی، دکتر حمید مهرابی

Child sexuality & sexual abuse treatment (24hrs)
دوره رویکرد پزشکی جنسی در سکس تراپی، دکتر حمید مهرابی
Sexual medicine in sex therapy workshope (21hrs)
Conducted by:
Dr. Alia azin / Dr. Hamid mehrabi / Dr. Zohreh keshavarz / Dr. Afshin tayebi / Dr. Effat merghati khoei
دوره زوج درمای هیجان مدار مقدماتی، دکتر ژیلا بهناد
Dr. Cindy Goodne zane
Externshipe: Dates: November 3 – ۵ & ۱۰ – ۱۲ ۲۰۲۱ (۳۰hrs)
دوره زوج درمانی پیشرفته هیجان مدار
Emotionally focused couples thrapy
(Core skills), Dates:feb 4&5 , April 7&8 may12&13 June 9&10 2020 (48hrs)
دوره آموزش رفتار درمانی شناختی، دکتر حسن حمید پور (۱۰۰hrs)
دوره آموزش رفتار درمانی دیالتیکی : سنجش، فرمول بندی، هدف گزینی، طرح درمان و اجرای تکنیک ها، دکتر حسن حمید پور(۵۰hrs)
دوره آموزش تنظیم هیجان: به مدت ۵۰ ساعت، نشانه شناسی ناتوانی در تنظیم هیجان، مدل های تنظیم هیجان، سنجش، فرمول بندی و تکنیک های تنظیم هیجان، دکتر حسن حمیدپور
دوره روان درمانی : ۱۰۰ ساعت . دکتر حسن حمیدپور / خلاصه سرفصل ها:

دوره آموزش رفتار درمانی در اختلال شخصیت مرزی به مدت ۵۰ ساعت توسط دکتر حسن حمیدپور

دوره آموزش تخصصی جامع تربیت رواندرمانگر کودک به مدت ۸۰ ساعت توسط دکتر فرحناز کیان ارثی

دوره تخصصی عزت نفس با رویکرد به مدت ۸ ساعت زیر نظر دکتر کیان ارثی

ارسال پیام به متخصص