ابراهیم نوریان

آقای دکتر ابراهیم نوریان فارغ التحصیل رشته روانشانسی و عضو رسمی انجمن روانشاسی ایران به شماره کارت ۱۵۳۰۷، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند همچنین ایشان عضوی سرای اهل قلم خانه کتاب به شماره ۹۵۰۳۴۸۳۶ و روانشناسی بالینی کلینیک تخصصی ترک اعتیاد پردیس هستند. ایشان از سال ۱۳۹۲ بصورت تخصصی برروی اعتیاد و اثرات آن و همچنین روش های مؤثر در روانشاسی بر ترک اعتیاد مطالعه داشته و فعالیت تخصصی خود در روانشناسی را در همین زمینه ادامه دادند. دکتر ابراهیم نوریان بیش از ۸ کتاب و ده ها در این زمینه تدوین و تألیف کردند، ایشان همچنین مدرس انجمن مددیاری شهر ری، مدرس کارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد در سازمان نظام مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و برنده تندیس و لوح تقدیر کتاب سال از انتظارات نظری هستند.